Glavni namen/cilj operacije: je blaženje posledic epidemije COVID19 ciljni skupini iz točke 4 tega
javnega poziva na področju njihove internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v
ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za
promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.
V okviru operacije smo izvedli sledeči dve aktivnosti:
– Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem
jeziku, vključno s prevajanjem (https://vimeo.com/473752718)
– Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih
showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami
(https://www.europages.si/KARAMELA-DOO/00000005402501-733507001.html)
Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 9.912,00 €.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih
poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.